SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông” (27/04/2018)

 
Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng truyền thông, xây dựng hình ảnh và xử lý khủng hoảng truyền thông” cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, cụ thể: 1.     Mục đích Với mục đích giúp đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có kiến thức, năng lực, kinh nghiệm làm truyền thông và nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty; nắm rõ mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam, những vấn pháp lý liên quan đến hoạt động báo chí; nhận dạng các loại khủng hoảng truyền thông, phương thức tiếp cận và xử lý khủng hoảng truyền thông… 2. Thành phần tham gia: Đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/thành viên Tổng công ty. Số lượng học viên dự kiến: 15 người/khóa học. 3. Thời gian & địa điểm đào tạo dự kiến: - Thời lượng, thời gian: Học 05 ngày/khóa; dự kiến triển khai tổ chức khóa học vào tháng 5/2018. - Địa điểm dự kiến: Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất) 4. Nội dung chương trình: - Chuyên đề 1: Mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam và những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động báo chí (1/2 ngày). - Chuyên đề 2: Nhận dạng các loại khủng hoảng truyền thông; phương thức tiếp cận và xử lý khủng hoảng truyền thông (1/2 ngày). - Chuyên đề 3: Cách viết các loại tin ngắn, tin vắn, tin tường thuật – Thực hành (01 ngày). - Chuyên đề 4: Cách chụp ảnh, xử lý tin ảnh – Thực hành (01 ngày). - Chuyên đề 5: Tổ chức sự kiện và truyền thông sự kiện; Các dạng thông cáo báo chí; Kỹ năng viết thông cáo báo chí (01 ngày). - Chuyên đề 6: Các dạng bài PR và kỹ năng viết bài PR (01 ngày). - Kiểm tra cuối khóa, Bế giảng khóa học. Trong vòng 03 tháng sau khi kết thúc chương trình đào tạo, định kỳ 01 tuần các học viên sẽ gửi 01 tin bài về cho giảng viên; Giảng viên sẽ nhận xét và gửi lại bài cho học viên. 5. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo: Đơn vị có chức năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông… cho các tổ chức, cá nhân, Tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam. 6. Yêu cầu đối với Giảng viên: Giảng viên giảng dạy yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác đào tạo về báo chí – truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông. (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên). Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ: - Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội. Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531). Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo” về Tổng công ty trước ngày 07/5/2018./.