SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. (14/08/2020)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tổ chức 01 khóa huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2020 cho lực lượng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại Cơ quan Tổng Công ty, cụ thể:

I.     Thành phần tham gia:

     Toàn bộ lực lượng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở tại Cơ quan  Tổng Công t Cơ quan TCT.

     Tổ chức 01 khóa, Số lượng học viên dự kiến: 33 người

II.     Thời gian và địa điểm đào tạo dự kiến:

     Thời lượng, thời gian: Học 03 ngày, dự kiến triển khai tổ chức vào tháng 10/2020.

     Địa điểm: Tại Hà Nội.

III.     Nội dung huấn luyện:

Theo quy định hướng dẫn tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy`.

Nội dung huấn luyện gồm:

1.     Huấn luyện nghiệp vụ PCCC

     Các văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác PCCC&CNCH.

     Kiến thức cơ bản về phòng cháy.

     Nguyên nhân gây cháy nổ tại công sở.

     Biện pháp PCCC cơ bản.

     Kỹ năng xử lý khi có cháy.

     Biện pháp an toàn PCCC đối với thiết bị điện.

     Di chuyển và sơ cứu người bị nạn.

     Sử dụng bình chữa cháy.

     Sử dụng lăng vòi chữa cháy và hộp họng nước chữa cháy trong tòa nhà.

2.     Huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ

2.1.     Những vấn đề chung về công tác CNCH của lực lượng PCCC:

     Trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở trong việc tham gia hoạt động CNCH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý.

     Phạm vi, nguyên tắc hoạt động CNCH của lực lượng PCCC.

     Cơ chế phối hợp giữa các lượng lượng tham gia CNCH, các tình huống cơ bản trong hoạt động CNCH của lực lượng PCCC.

     Tổ chức CNCH ban đầu đối với các sự cố, tai nạn xảy ra thuộc phạm vi quản lý và tham gia ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động.

2.2.      Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH theo các chuyên đề sau:

     Quy trình, kỹ năng cứu người bị nạn trong sự cố cháy, nổ.

     Quy trình, kỹ năng thoát hiểm trong nhà cao tầng.

     Quy trình, kỹ năng cứu người bị đuối nước.

     Quy trình, kỹ năng cứu người bị nạn trong các sự cố sập đổ nhà, công trình.

     Quy trình, kỹ năng cứu người bị nạn bị mắc kẹt trong các phương tiện khi xẩy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông.

     Quy trình, kỹ năng cứu người bị mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm.

     Tìm hiểu tính năng, tác dụng và cách sử dụng các loại trang thiết bị, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ phổ biến như sau:

+ Bộ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân.

Phương tiện cứu nạn, cứu hộ khác (dụng cụ phá dỡ cầm tay, cứu hộ trên cao, trong khu vực không gian hạn chế,…).

     Kiểm tra kết thúc khóa học.

     Sau khóa học mỗi học viên được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH theo quy định.

IV.     Yêu cầu đối với đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình huấn luyện phải là đơn vị được Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp giấy chứng nhận huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định của pháp luật và có thao trường để luyện tập các kỹ năng cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

V.     Yêu cầu đối với Giảng viên:

Giảng viên giảng dạy yêu cầu có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện PCCC và CNCH cho các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp (Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ gửi báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị đào tạo trước ngày 25/8/2020 về địa chỉ:

     Ban An toàn Sức khỏe Môi trường – Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

     Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: hoangthuthuy@pvpower.vn.