SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI THẦU (05/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo mời thầu gói thầu Thuê đơn vị tổ chức Hội nghị công tác phối hợp vận hành các Nhà máy điện PV Power năm 2019, cụ thể: Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
 1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị tổ chức Hội nghị công tác phối hợp vận hành các Nhà máy điện PV Power năm 2019.
 • Loại gói thầu: Phi Tư vấn
 • Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức Hội nghị công tác phối hợp vận hành các Nhà máy điện PV Power năm 2019.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng thông thường.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10h00’ ngày 06/8/2019 đến trước 14h00’ ngày 09/8/2019.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).
 7. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng
 8. Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 09/8/2019.
 9. Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 09/8/2019.
Trân trọng./.