SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phủ điện bằng năng lượng mặt trời tại thôn đảo Ninh Tân (23/05/2013)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình phủ điện thôn đảo Ninh Tân, xã Vạn Thạnh, H.Vạn Ninh, bằng năng lượng mặt trời.
 
Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng mới 60 hệ thống điện mặt trời (phục vụ 56 hộ dân, trường mẫu giáo, trường tiểu học và đài truyền thanh), công suất pin mặt trời là 350 wp/hệ.

Dự án có tổng kinh phí đầu tư gần 5 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; thời gian thực hiện trong hai năm 2013-2014.

Công trình trên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí của nhân dân thôn đảo, góp phần bảo vệ môi trường và an ninh trật tự, quốc phòng.