SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

POW tăng gần 170 tỷ đồng lãi sau thuế hậu kiểm toán (08/04/2021)

Sau kiểm toán, lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (HOSEPOW) đạt mức 2,663 tỷ đồng, tăng hơn 169 tỷ đồng so với tại báo cáo tự lập.

Sau kiểm toán, lãi sau thuế hợp nhất năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (HOSEPOW) đạt mức 2,663 tỷ đồng, tăng hơn 169 tỷ đồng so với tại báo cáo tự lập.

Chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 trước và sau kiểm toán của POW. Đvt: Tỷ đồng

So với báo cáo tự lập, doanh thu thuần POW điều chỉnh tăng 22 tỷ đồng, tương đương 0.07%. Có thể thấy rất nhiều chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được điều chỉnh, song con số lãi trước thuế không thay đổi đáng kể (tăng 15 tỷ đồng tương đương 0.53%). Như vậy, việc lãi sau thuế được điều chỉnh tăng hơn 169 tỷ đồng phần nhiều đến từ sự ghi nhận khoản tiền thuế phải nộp.

Với kết quả này, POW đã vượt 30% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2020.

Sau 2 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện các nhà máy của POW ghi nhận đạt 2,809.8 triệu kWh. Tổng doanh thu và lãi trước thuế ước đạt lần lượt 4,676.7 tỷ đồng và 410.5 tỷ đồng. Nếu so với con số cùng kỳ năm trước thì sản lượng và doanh thu đi lùi khoảng 12% và 3%.

Đã thoái 100% vốn khỏi PVM

POW đã thực hiện thoái toàn bộ vốn khỏi PV Machino (UPCoM: PVM). Cụ thể, POW thực hiện bán toàn bộ gần 20 triệu cp PVM đang nắm giữ (tương ứng 51.58% vốn của PVM) bằng phương thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch từ ngày 17-19/03/2021. Thực tế ghi nhận cổ phiếu PVM đã đạt thanh khoản kỷ lục gần 23 triệu cp vào phiên 17/03.

Cổ phiếu PVM đã tăng giá 107% sau 12 tháng gần đây, khối lượng giao dịch bình quân khoảng 250,000 cp/phiên.