SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power hoàn thành mức kế hoạch sản xuất điện năng (15/10/2010)

Năm 2010, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với mục tiêu đặt ra hàng đầu là vận hành an toàn, đạt hiệu quả cao các Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) giao. Mặc dù nguồn cung cấp khí cho các nhà máy điện chưa thật sự ổn định, lượng khí cung cấp thấp, nhiều lúc bị sự cố dẫn đến sản lượng khí cung cấp cho các nhà máy điện không đáp ứng được kế hoạch dự kiến. Mặt khác, thời tiết trong năm có nhiều diễn biến bất thường trong khi đó nhu cầu về điện năng của toàn hệ thống tiếp tục tăng cao, khả năng huy động điện năng từ các nguồn thủy điện còn hạn chế dẫn đến việc huy động cao từ EVN/A0 đối với nguồn năng lượng ổn định khác như các nhà máy điện khí và nhiệt điện than.
Trong điều kiện đó, các nhà máy điện của PV Power đã nỗ lực chủ động làm việc với EVN/A0 và đơn vị liên quan trong việc phối hợp vận hành, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời, bảo đảm cung cấp các vật tư tiêu hao, vật tư thay thế đã góp phần cùng các nhà máy điện ổn định sản xuất.
Nhờ đó, sản lượng điện thương mại đến hết ngày 10/10/2010 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch PVN giao cả năm trước thời hạn 2,5 tháng. Cụ thể: sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện là 10.177 triệu kWWh, đạt 100,27% mức kế hoạch năm (năm 2010, PVN giao mức kế hoạch là 10.150 triệu kWh).
Trong 3 tháng cuối năm 2010, dự kiến sản lượng điện thương mại của Tổng Công ty hơn 2.500 triệu kWh. Việc đôn đốc và chỉ đạo thường xuyên bảo đảm vận hành an toàn và hiệu quả các Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Nhơn Trạch 1 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Tổng Công ty nhằm hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao.