SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Đảng khu vực phía Bắc (08/11/2016)

Tới dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Phạm văn Dương, Cán bộ Ban Tổ chức TW Đảng. Đồng chí Hồ Công Kỷ, UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; Đồng chí Ngô Hồng Vân, Phó Bí Thư Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Hoàng Văn Nghiệp, UV BTV, Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ/Chi ủy viên các chi bộ cơ sở và trực thuộc; các đồng chí là Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng Công ty/ Ủy viên BKT các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí chi ủy viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và cán bộ làm công tác Đảng của các đơn vị tại khu vực phía Bắc.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm quán triệt đến cấp ủy, cán bộ làm công tác Đảng những điểm mới trong Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng và thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để triển khai và thực hiện trong toàn Đảng bộ; đảm bảo phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của cán bộ làm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tổng Công ty.

 

Đồng chí Hồ Công Kỳ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ -  UV BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị tập huấn trong việc thống nhất các kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng trong toàn Đảng bộ. Theo đồng chí Bí thư, các đảng bộ, chi bộ cho đến từng đảng viên phải quán triệt thống nhất các quan điểm của Đảng thì công tác đảng mới thực hiện tốt được.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Văn Dương – Cán bộ Ban Tổ chức TW giới thiệu những nội dung mới sửa đổi trong Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

 

Đồng chí Phạm văn Dương truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Phạm văn Dương đồng thời cũng trao đổi giải đáp những vấn đề vướng mắc do các đại biểu nêu ra tại Hội nghị.

Trong buổi chiều, Hội nghị sẽ được nghe đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giới thiệu các nội dung cơ bản và điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng./.