SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tham gia Hội thi mô hình học cụ (26/02/2014)

An ninh quốc phòng là một nội dung quan trọng được Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) đặc biệt chú trọng. Sau khi hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hoạt động cho công tác An ninh Quốc phòng năm 2014, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã khẩn trương triển khai các nội dung công việc trong Quý I. Hòa chung với không khí tổ chức Lễ ra quân huấn luyện lực lượng vũ trang Thành phố Hà Nội, PVPower đã đăng ký tham gia “Hội thi mô hình học cụ huấn luyện trong lễ ra quân lực lượng vũ trang quận Thanh Xuân năm 2014”. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo PVPower, Ban chỉ huy quân sự  và Trung đội Tự vệ Tổng Công ty đã tích cực chuẩn bị các công tác hậu cần để tham gia Hội Thi.

Mô hình học cụ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Ngày 27/2/2014 tại Ban Chỉ huy Quận sự Quận Thanh Xuân. Mô hình học cụ của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã được dự thi và trưng bày với hình thức và nội dung phong phú. Mô hình học cụ này cũng đã nhận được đánh giá cao từ phía Bộ tư lệnh Thủ đô Hà nội, Ban chỉ huy Quân sự Quận Thanh Xuân và các đơn vị bạn.