SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ (12/08/2020)

Ngày 10/8/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-ĐLDK về việc thông qua phương án thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

  • Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.
  • Tên Công ty bằng tiếng Anh: PetroVietnam Power Renewable Energy Joint Stock Company.
  • Tên viết tắt tiếng Anh: PV Power REC.
  • Địa chỉ trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đính kèm: Thông báo số 1587/TB-ĐLDK ngày 12/8/2020