SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG LẦN THỨ 15 (12/10/2018)

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại Hà Nội, Đảng ủy TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 15, khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Công Kỳ – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power; đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PV Power và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Ủy viên UBKT Đảng ủy, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội TCT và Bí thư các chi/đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn thể Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Duy Giang – Ủy viên BCH, Phó Tổng Giám đốc PV Power báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tái cấu trúc 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, các nhà máy điện được vận hành tuyệt đối, hiệu quả và an toàn; Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện được thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả cao. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Vân, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thay mặt Ban Thường vụ trình bày báo cáo sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 của Đảng bộ TCT. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội;   công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc thông qua các buổi sinh hoạt cấp ủy/ chi bộ, các hoạt động về nguồn gắn với giáo dục truyền thống.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hồ Công Kỳ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT ghi nhận sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn TCT, đồng thời yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Lãnh đạo đơn vị quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018. Bên cạnh đó cần thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển, công tác tái cấu trúc, công tác sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy… Chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đời sống CBCNV.