SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức Hội nghị người đại diện năm 2017 (14/08/2017)

Ngày 12/8/2017, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã tổ chức Hội nghị người đại diện năm 2017. Bà Trần Diệu Oanh, Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hoá PV Power, đại diện Vụ Tài chính, Bộ Công thương và ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Power Hồ Công Kỳ và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hoà đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các Công ty cổ phần và công ty liên kết, đại diện các Ban, văn phòng Tổng Công ty.

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt Ban điều hành PV Power, ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và kế hoạch 5 tháng cuối năm 2017. Theo đó, các nhà máy điện của Tổng Công ty hoạt động ổn định, tuyệt đối an toàn và có hiệu quả cao. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2017 đã cơ bản hoàn thành. Các bước quan trọng trong công tác cổ phần hoá Công ty mẹ như xác định và công bố giá trị doanh nghiệp, phương án SXKD sau cổ phần hoá, đã hoàn thành phương án cổ phần hoá đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt…

Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power báo cáo tại hội nghị.

Trong 5 tháng cuối năm 2017, ngoài nhiệm vụ cơ bản là vận hành ổn định các nhà máy điện, tối ưu hoá khi tham gia thị trường điện, PV Power tập trung vào nhiệm vụ cổ phần hoá Công ty mẹ, chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần; đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các công ty liên kết; hoàn thành sửa đổi bổ sung, xây dựng đồng bộ các quy chế/quy trình theo mô hình Công ty cổ phần. Ngoài ra, PV Power cần hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 khi được giao làm chủ đầu tư; hoàn thành tốt công tác trung, đại tu các nhà máy điện của Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Công Dũng, Trưởng ban KTKH PV Power trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đánh giá tình hình hoạt động của người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017, ông Nguyễn Công Dũng, Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch PV Power cho biết, người đại diện giữ vai trò rất quan trọng trong việc triển khai và thực thi các chiến lược, chủ trương, chính sách của Tổng Công ty tại các đơn vị. Hiện nay, PV Power đang cử 23 người tham gia Ban lãnh đạo tại 5 đơn vị trực thuộc và 75 người làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại 17 đơn vị thành viên, liên kết. Nhìn chung, người đại diện Tổng Công ty tại các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch tại các đơn vị. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều bất cập trong công tác quản lý người đại diện. Thời gian tới, người đại diện của Tổng Công ty tại các đơn vị cần thực hiện đúng vai trò của mình, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Tổng Công ty; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc; Tập thể người đại diện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, người đại diện phần vốn Tổng Công ty tại các đơn vị đã nêu lên các kinh nghiệm cũng như các kiến nghị, đề xuất. Lãnh đạo Tập đoàn và Tổng Công ty cũng đã trả lời các kiến nghị của người đại diện.

Ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc PVN phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh, trong thời điểm Tập đoàn đang gặp muôn vàn khó khăn hiện nay, giá dầu và sản lượng ngày càng sụt giảm, những nguồn đầu tư ngoài ngành dầu khí đang mang lại nhiều hiệu quả. Trong đó, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang và sẽ là điểm sáng trong sự phát triển chung của Tập đoàn. Để có được sự phát triển đó, ngoài các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, công tác quản trị người đại diện của PV Power cũng cần được coi trọng. Ông Lê Minh Hồng đề nghị, cần nghiên cứu các chế độ chính sách cho người đại diện, đặc biệt là tại các đơn vị khó khăn.

Ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn và kết luận tại hội nghị, ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐTV PV Power khẳng định, lãnh đạo Tổng Công ty cũng như người đại diện tại các đơn vị sẽ tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sự phát triển chung của PV Power. Chủ tịch đề nghị người đại diện của Tổng Công ty tại các đơn vị tăng cường giám sát, chỉ đạo đơn vị mình hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, góp phần bảo toàn và nâng cao hiệu quả phần vốn góp của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên. Trong thời gian tới, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty, đảm bảo hài hoà lợi ích của đơn vị, Tổng Công ty và người lao động; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc cho Lãnh đạo Tổng Công ty để có hướng giải quyết kịp thời.

Các đại biểu tham dự hội nghị quyên góp ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiên tai.

Theo lời kêu gọi của Chủ tịch HĐTV Hồ Công Kỳ, các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại trong trận lũ quét lịch sử vừa qua.