SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power tổ chức thành công Hội nghị Người đại diện năm 2015 (21/07/2015)

Sáng 20/07/2015, hội nghị Người đại diện Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2015 được tổ chức tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chủ trì.

Tham dự hội nghị có ông Hồ Công Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty; ông Vũ Huy Quang, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty; cùng sự tham dự của các đại diện trong Ban lãnh đạo Tổng Công ty và 100% các đại biểu là Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên/Công ty liên kết của Tổng Công ty.


Toàn cảnh hội nghị


Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được thành lập với mục tiêu tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, phấn đấu đến năm 2015 chiếm khoảng 11%- 12% và định hướng đến năm 2025 chiếm từ 14%-15% thị trường điện năng toàn quốc. Để thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, Tổng công ty đã cử nhân sự tham gia Ban lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc và cử Người đại diện tại các đơn vị thành viên.

Tổng giám đốc Vũ Huy Quang đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015

Hội nghị Người đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2015 được tổ chức, nhằm tổng kết, đánh giá và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của Ban lãnh đạo/Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Vũ Huy Quang đã đánh giá kết quảthực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2015 của Tổng Công ty, đưa ra phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015. Cũng tại Hội nghị, ông Hồ Công Kỳ - Bí thư đảng ủy, CT HĐTV đã triển khai kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016-2020) và chiến lược phát triển của Tổng Công ty đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035.

Xác định tầm quan trọng của hệ thống Người đại diện trong công tác quản lý vốn tại Tổng Công ty, PVPower đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ chế làm việc và công tác phối hợp giữa PVPower và Người đại diện.

Đồng chí Hồ Công Kỳ - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Công Kỳ cho biết, thời gian qua, Tổng Công ty đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản nhằm tạo cơ chế trong hoạt động quản lý, điều hành của Người đại diện cũng như tang cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, Người đại diện tại các đơn vị đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành vai trò, nhiệm vụ được Tổng Công ty giao.

Đồng chí Hồ Công Kỳ đánh giá cao vai trò của Người đại diện tại các đơn vị, là những lãnh đạo, người đại diện phần vốn của Công ty mẹ, góp phần rất lớn vào sự thành công chung của toàn Tổng Công ty. Đồng chí Hồ Công Kỳ đề nghị những Người đại diện tại các đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, tập trung trí lực để cùng đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra.

Hội nghị còn có phần giải đáp, trao đổi ý kiến, kiến nghị của Người đại diện phần vốn. Phần thảo luận nhận được sự quan tâm của tất cả đại diện các Công ty thành viên như Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đakđrinh, Công ty Máy và thiết bị Dầu khí, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh...

Kết thúc hội nghị, đoàn đại biểu Tổng Công ty đã đi thăm quan nhà máy điện NT2, động viên, thăm hỏi CBCNV nhân dịp NT2 đang bước vào giai đoạn tiểu tu bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy GT11,GT12 chuẩn bị tốt cho công tác vận hành nhà máy vào các tháng cao điểm của mùa khô góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.