SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER TRAO CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ (09/05/2019)

Ngày 8/5, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ mới.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, đại diện các ban chức năng cùng đông đảo cán bộ công nhân viên Tổng công ty.

Lãnh đạo PV Power trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Theo đó, xét trên yêu cầu thực tế của công việc, Tổng giám đốc PV Power đã có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Chu Quang Toản, Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ giữ chức vụ Phó trưởng phụ trách Ban Tài chính Kế toán và Kiểm toán và ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng Ban Đầu tư Xây dựng giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Kế hoạch Tổng công ty. Hội đồng Quản trị Tổng công ty cũng đã có quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Diệu Thúy, Phó trưởng phòng Kế hoạch Ngân sách, Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty Cổ phần Vinaconex giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hoàng Văn Nghiệp phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Phó Tổng giám đốc Hoàng Văn Nghiệp gửi lời chúc mừng đến các cán bộ mới được bổ nhiệm. Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh, các cán bộ được bổ nhiệm mới cần bắt tay ngay vào công việc, phát huy vai trò, khả năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo Tổng công ty. Ông Hoàng Văn Nghiệp cũng yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ các đơn vị có cán bộ mới được bổ nhiệm tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy hết khả năng để hoàn thành công việc, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay của Tổng công ty.

Ông Chu Quang Toản phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm đợt này, Ông Chu Quang Toản bày tỏ sự cám ơn chân thành đến sự tin tưởng của lãnh đạo, sự ủng hộ của các đồng nghiệp trong PV Power. Trên cương vị mới các cán bộ mới được bổ nhiệm cùng cam kết nỗ lực hết mình, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của Tổng công ty.