SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PVEP phát hiện mỏ dầu khí đầy triển vọng (17/02/2014)

Sau hơn 2 tháng khoan thăm dò, vào lúc 22h00 ngày 12/2/2014, Tổng Công ty thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tiến hành thử vỉa giếng khoan 106/10-HRN-1X tại cấu tạo Hàm Rồng Nam, lô 102/10 – 106/10 thuộc vùng biển Hải Phòng do PVEP tự điều hành.


Giàn Trident 16 đang hoạt động tại lô 102/10 - 106/10 của Việt Nam.

Hoạt động mở vỉa đã cho kết quả ban đầu rất khả quan với lưu lượng khí và condensate được đánh giá đầy triển vọng cho khai thác thương mại.

Có mặt tại giàn Triden 16 – do nhà thầu Shelf Drilling vận hành sáng ngây 14/2/2014, đoàn công tác của PVEP do Tổng Giám đốc Đỗ Văn Khạnh dẫn đầu đã nghe báo cáo về hoạt động điều hành khoan của bộ phận chuyên môn, kiểm tra các thông số dòng của giếng khoan và chỉ đạo việc triển khai các hạng mục công việc tiếp theo tại dự án. Tổng giám đốc PVEP cũng đánh giá cao công tác tổ chức và điều hành giếng khoan của các bộ phận liên quan, đồng thời khẳng định, phát hiện này sẽ đóng góp quan trọng vào việc gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí của PVEP trong thời gian tới.

Tổng giám đốc PVEP kiểm tra mẫu condensate thu được từ quá trình thử vỉa

Tại khu vực phía Bắc, nơi tiềm năng dầu khí còn khá hạn chế, mỏ Hàm Rồng Nam cùng các mỏ PVEP đã phát hiện gần đây như Hàm Rồng, Thái Bình, Hoàng Long, Bạch Long khi được đưa vào khai thác hứa hẹn sẽ tạo nên một cụm công nghiệp dầu khí có quy mô đáng kể tại khu vực duyên hải miền Bắc Việt Nam.

Thành công của công tác tìm kiếm thăm dò ngay trong những ngày đầu xuân mới Giáp Ngọ hứa hẹn PVEP sẽ tiếp nối đà phát triển mạnh mẽ trong năm 2014 và cho thấy hiệu quả trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa, cũng như năng lực tự điều hành các dự án thăm dò của PVEP.

Niềm vui của cán bộ PVEP