SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 (18/08/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của PV Power.

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 1631/TB-ĐLDK ngày 18/8/2020

Trân trọng!