SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sử dụng nhãn hiệu PVN mỗi năm phải trả 1 tỷ đồng (15/04/2011)

Các đơn vị thành viên phải ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để sử dụng nhãn hiệu (logo hình ngọn lửa và dòng chữ Petrovietnam). Mức phí sử dụng nhãn hiệu tối thiểu là 1 tỷ đồng/năm.

Logo PVN

Thông tin này được đại diện Ban Luật và hợp tác quốc tế của PVN công bố tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp PVN sáng 15/4 tại Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc tập đoàn, các công ty con của tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối trên 50% vốn điều lệ, các cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo 100% vốn tập đoàn phải sử dụng đúng quy định, đúng mục đích và hiệu quả nhãn hiệu tập đoàn nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh và tăng giá trị thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, các đơn vị này chỉ có quyền sử dụng nhãn hiệu tập đoàn nhưng không có quyền cho các công ty con sử dụng nhãn hiệu tập đoàn (nếu không được tập đoàn ký hợp đồng) và không có quyền góp vốn bằng giá trị nhãn hiệu tập đoàn.

Đại diện Ban Luật và Hợp tác quốc tế cũng cho biết mặc dù Quy chế sử dụng nhãn hiệu đã được áp dụng từ tháng 6/2009 nhưng kết quả kiểm tra nội bộ mới nhất cho thấy hiện mới chỉ có 70/148 công ty, đơn vị đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; trong khi có nhiều đơn vị không ký kết hoặc trì hoãn việc ký kết hợp đồng.

Nguyên nhân là do các đơn vị này không thể chi trả phí sử dụng nhãn hiệu tập đoàn do khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận hạn chế.

Bên cạnh đó, một số đơn vị như Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC vẫn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu riêng của công ty trong các hoạt động sản xuất-kinh doanh. Ngoài ra, một số đơn vị cơ cấu lại nên chưa kịp ký hợp đồng với tập đoàn./.

(Theo Vietnam+)