SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sứ mệnh (09/10/2009)

Lễ ra mắt Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

1. Tầm nhìn:

Trở thành Tập đoàn Năng lượng hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Hướng tới sản xuất nguồn điện chất lượng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường là trọng tâm phát triển – Đột phá và tiên phong trong đầu tư các nguồn năng lượng sạch là định hướng mũi nhọn.

2. Sứ mệnh: 6 sứ mệnh lịch sử của CBCNV PVPower.

- Cùng Tập đoàn Dầu khí đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống nhân dân;

- Phát triển PVPower thành nhà sản xuất và cung cấp điện hàng đầu Việt Nam; trở thành nhà cung cấp điện với chất lượng ổn định cao nhất. Coi khí điện là ưu thế ngành, đầu tư nhiệt điện than công suất lớn tạo lập thị phần, thủy điện và năng lượng tái tạo là mũi nhọn đột phá.

- Tạo động lực thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam;

- Tiên phong trong việc áp dụng tiến độ khoa học kỹ thuật vào công nghiệp điện Việt Nam. Lấy yếu tố thân thiện với môi trường là điều kiện tiên quyết trong đầu tư và phát triển nguồn điện.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và dịch vụ vận hành bảo dưỡng hàng đầu trong khu vực;

- Xây dựng đội ngũ CBCNV hiện đại, chuyên môn hóa cao và chuyên nghiệp.

3. Tuyên bố của lãnh đạo PVPower: 5 tuyên bố truyền thống.

- Kỷ luật: Chỉ có kỷ luật mới tạo nên nguồn điện ổn định.

- Hiệu quả:Chỉ có hiệu quả mới tạo động lực cho CBCNV.

- Sáng tạo:Chỉ có sáng tạo mới thu hút nhân tài.

- Tiên phong:Chỉ có tiên phong mới tạo nên bản sắc PVPower trong phát triển năng

lượng sạch

- Hội nhập:Chỉ có hội nhập mới tạo dựng thị trường điện cạnh tranh.