SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tăng cường quản lý thủy điện (20/02/2017)Quyết định 396/QĐ-BCT được ban hành với mục tiêu tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước và thực thi các quy định pháp luật của các cơ quan, đơn vị liên quan về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác các dự án/công trình thủy điện; bảo đảm việc phát triển thủy điện an toàn, bảo vệ môi trường - xã hội và đạt hiệu quả khai thác tổng hợp.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ chủ động phối hợp rà soát, đánh giá tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng, chất lượng công trình; việc vận hành, khai thác, an toàn đập thủy điện nhằm đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm tuân thủ pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đánh giá toàn diện việc thực hiện công tác quản lý chất lượng dự án công trình thủy điện, quy trình vận hành hồ chứa, các phương án phòng chống lụt bão, an toàn đập, trồng rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, việc chấp hành quy định của các chủ đầu tư, nhất là ở địa phương; đánh giá các tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, cũng như các công tác vận hành, khai thác thủy điện hiệu quả.

Cũng theo Quyết định 396, Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về điều kiện cấp và duy trì Giấy phép hoạt động điện lực của các nhà máy thủy điện; tổ chức phổ biến đầy đủ kiến thức, quy định pháp luật liên quan đến việc chỉ huy, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa (đặc biệt trong mùa mưa, lũ) cho các tỉnh, các nhà máy thủy điện còn những vấn đề tồn tại, hạn chế liên quan; tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò, chức năng của các công trình thủy điện, quy định về an toàn đập và công tác phòng, chống lụt bão của công trình thủy điện.

Nhiều chuyên gia và người dân cho rằng, việc ban hành quyết định nêu trên đã cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt của Bộ Công Thương trong việc chấp hành các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; hiện thực hóa cam kết mạnh mẽ "không đánh đổi dự án lấy môi trường" của người đứng đầu ngành Công Thương. Đáng ghi nhận hơn cả là Bộ đã thực sự lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ những bức xúc của người dân về vấn đề thủy điện nói riêng và các vấn đề kinh tế - xã hội - môi trường nói chung.

Theo báo công thương