SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo chuyển trụ sở (28/07/2010)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trân trọng thông báo: Kể từ ngày 20/7/2010, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam chính thức chuyển trụ sở mới, cụ thể như sau:

1. Địa điểm cũ: Số 198 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
2. Địa điểm mới: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 173 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. Điện thoại liên hệ: (04) 2221 0288
4. Fax : (04) 2221 0388
Email: info@pv-power.vn
Website: www.pv-power.vn

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xin thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp và đối tác liên hệ công tác.
Trân trọng./.