SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo gia hạn thời gian đóng/mở thầu gói thầu: May đồng phục năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (15/11/2019)

  1. Tên gói thầu: May đồng phục năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP.
  2. Thời gian phát hành HSYC: đến trước 14h00’ ngày 20/11/2019.
  3. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
  4. Thời điểm đóng thầu: 14h00’ ngày 20/11/2019.
  5. Thời điểm mở thầu: 14h30’ ngày 20/11/2019.