SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (17/08/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) trân trọng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo giao dịch của ông Trương Văn Thục

Trân trọng!