SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ gia hạn bản quyền (30/06/2020)

Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp Dịch vụ gia hạn bản quyền (hỗ trợ kỹ thuật năm 2020) licenses phần mềm Maximo – Oracle cho NMĐ Vũng Áng 1, cụ thể:

– Tên công việc: Dịch vụ gia hạn bản quyền licenses phần mềm Maximo – Oracle cho NMĐ Vũng Áng 1.

– Giá gói thầu: 384,300,000 đồng

 (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).

– Hình thức LCNCC: Chỉ định thầu cho Công ty CP Giải pháp CNTT Lộ trình

– Thời gian bắt đầu tổ chức LCNCC: Tháng 6/2020

– Loại hợp đồng Hợp đồng trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành trước ngày 01/7/2020.