SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu cung cấp nhiên liệu dầu cho các NMĐ (07/02/2020)

1.     Bên mời sơ tuyển: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP – Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PVPF).

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HL, ngõ 82, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 024-62711119 – Fax: 024-62733339 – Mã số thuế: 0102276173-006

2.     Tên gói thầu: Cung cấp nhiên liệu dầu cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2020.

3.     Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu ký hợp đồng khung cung cấp nhiên liệu dầu cho các nhà máy điện của PV Power năm 2020.

5.     Thời gian phát hành HSMST: từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 02 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 02 năm 2020 (trong giờ hành chính).

6.     Địa điểm phát hành HSMST: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HL, ngõ 82, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7.     Thời điểm đóng sơ tuyển: 09 giờ 00, ngày 27 tháng 02 năm 2020.

HSDST sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 27 tháng 02 năm 2020 tại trụ sở PVPF. PVPF kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.