SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO MỜI SƠ TUYỂN (17/01/2019)

Hiện nay, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp nhiên liệu dầu cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2019, cụ thể như sau:

  1. Tên bên mời sơ tuyển: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
    (PV Power).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp nhiên liệu dầu cho các nhà máy điện của PV Power năm 2019.
  3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn nhà thầu ký hợp đồng khung cung cấp liệu dầu cho các nhà máy điện của PV Power năm 2019.
  5. Thời gian phát hành HSMST: từ 10 giờ 00, ngày 24 tháng 01 năm 2019 đến trước 09 giờ 00, ngày 13 tháng 02 năm 2019 (trong giờ hành chính).
  6. Địa điểm phát hành HSMST: Ban Kinh tế Kế hoạch – PV Power. Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí – số 167 đường Trung Kính – Phường Yên Hòa – Quận Cầu Giấy – Hà Nội. Điện thoại/fax/email: (024) 22210 288 (ext.6736), Fax: (024) 22210 388.
  7. Thời điểm đóng sơ tuyển: 09 giờ 00, ngày 13 tháng 02 năm 2019.

HSDST sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30, ngày 13 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở PV Power. PV Power kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDST tới tham dự lễ mở HSDST vào thời gian và địa điểm nêu trên.