SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu (15/08/2019)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.

  1. Tên gói thầu: Truyền thông tại chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng”.
  2. Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 2.200.000.000 đồng.

       Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng chẵn.

  1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty Điện lực      Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH BRANDX Việt Nam.
  3. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện: Tháng 8/2019.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Trân trọng./.