SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: “MUA SẮM VẬT TƯ NHÀ LỌC GIÓ CHO NHÀ MÁY ĐIỆN CÀ MAU 2 NĂM 2020” (29/06/2020)

Tên Bên mời thầu: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
 1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư nhà lọc gió cho Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2020.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vật tư nhà lọc gió cho Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2020.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 1. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2020.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 10h00’ ngày 29/6/2020 đến trước 10h00’ ngày 10/7/2020.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, Tầng 9, Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: +84 24 22210 288, Fax: +84 24 22210 388.
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu Đồng).
 7. Thời điểm đóng thầu: 10h00’ ngày 10/7/2020.
 8. Thời điểm mở thầu: 10h30’ ngày 10/7/2020.