SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu (31/07/2020)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần.

Địa chỉ: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: +(84) (24) 2221 0288; Số fax: +(84) (24) 2221 0388.

Thông báo về việc phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 05/8/2020 của các gói thầu sau:

  1. Gói thầu số 02:

– Tên gói thầu: Thi công hạng mục phụ trợ (đường công vụ, hồ lắng) và khai thác, thu gom 200.000 m3 tro xỉ (lô 1)

– Giá bán HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu: 250.000.000 VNĐ.

– Thời điểm đóng thầu: 15h ngày 18/8/2020

– Thời điểm mở thầu: 15h30 ngày 18/8/2020

– Thông báo mời thầu số 20200785029 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

  1. Gói thầu số 03:

– Tên gói thầu: Khai thác, thu gom 123.244 m3 tro xỉ (lô 2) 

– Giá bán HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu: 140.000.000 VNĐ.

– Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 18/8/2020

– Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 18/8/2020

– Thông báo mời thầu số 20200785020 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

  1. Gói thầu số 04:

– Tên gói thầu: Vận chuyển 200.000 m3 tro xỉ từ các hố khai thác tại bãi xỉ (lô 2)

– Giá bán HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu: 450.000.000 VNĐ.

– Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 28/8/2020

– Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 28/8/2020

– Thông báo mời thầu số 20200784990 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

  1. Gói thầu số 05:

– Tên gói thầu: Vận chuyển 123.244 m3 tro xỉ từ các hố khai thác tại bãi xỉ (lô 3)  

– Giá bán HSMT: 1.000.000 VND (Một triệu đồng)

– Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu cho toàn bộ gói thầu: 140.000.000 VNĐ.

– Thời điểm đóng thầu: 13h ngày 18/8/2020

– Thời điểm mở thầu: 14h00 ngày 18/8/2020

– Thông báo mời thầu số 20200785071 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn