SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC (19/04/2021)

THÔNG BÁO NHU CẦU TÌM ĐƠN VỊ CUNG CẤP THIẾT BỊ TIN HỌC

 

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp thiết bị tin học văn phòng như sau:


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trước ngày 26/04/2021

Nguyễn Thị Bích – Văn phòng Tổng công ty

ĐT: 0982237276

Email: nguyenthibich@pvpower.vn