SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư cho gối trục số 4, số 5 cho Tuabin – Máy phát (16/04/2021)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua vật tư cho gối trục số 4, số 5 cho Tuabin – Máy phát cho 01 tổ máy thuộc Nhà máy điện Vũng Áng 1.

1.     Tên gói thầu: “Mua vật tư cho gối trục số 4, số 5 cho Tuabin – Máy phát cho 01 tổ máy thuộc Nhà máy điện Vũng Áng 1”.

2.     Tên đơn vị được lựa chọn: Liên danh Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Công nghệ Việt và Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện (Liên danh SOTEC-EMETC).

3.     Giá trị (đã bao gồm thuế GTGT): 5.434.110.000 đồng

Bằng chữ: Năm tỷ bốn trăm ba mươi tư triệu một trăm mười nghìn đồng

4.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng chậm nhất vào ngày 05/9/2021.