SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thư mời quan tâm nhu cầu triển khai một cổng ứng dụng bao gồm các giao diện trên web và ứng dụng di động (Android, ios) để tích hợp cung cấp các dịch vụ thường xuyên tới CBCNV (12/08/2022)

THƯ MỜI QUAN TÂM

I. Mô tả nhu cầu:

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu triển khai một cổng ứng dụng bao gồm các giao diện trên web và ứng dụng di động (Android, ios) để tích hợp cung cấp các dịch vụ thường xuyên tới CBCNV.

1.Yêu cầu chức năng:

Giai đoạn 1:

 • Xử lý văn bản điện tử (tích hợp hoặc mở rộng phần mềm quản lý văn bản voffice hiện có): xử lý online toàn bộ công văn đến, công văn đi, văn bản nội bộ, biên bản, tờ trình, báo cáo, hợp đồng;
 • Dịch vụ hành chính online: đăng ký nhu cầu văn phòng phẩm, sử dụng xe, sử dụng phòng họp, đăng ký nghỉ phép;
 • Mạng xã hội và truyền thông nội bộ: đăng tải tin, bài, thông báo liên quan PV Power;
 • Liên lạc nội bộ: nhắn tin trực tiếp hoặc theo nhóm dưới dạng tin nhắn văn bản;
 • Chữ ký điện tử cloud HSM theo tiêu chuẩn và quy định của pháp luật để ký xác nhận xử lý văn bản.

Giai đoạn 2:

 • Mở rộng tích hợp hệ thống tích hợp dữ liệu CBCNV để cung cấp các thông tin về chế độ chính sách (lương, BHXH, …);
 • Tích hợp với cơ sở dữ liệu sản xuất kinh doanh để cung cấp thông tin báo cáo điều hành sản xuất hàng ngày.

2.Phạm vi triển khai:

2.1 Địa điểm:

 • Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam;
 • Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau;
 • Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch;
 • Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh;
 • Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật;
 • Công ty Cung ứng Nhiên liệu Điện lực Dầu khí;
 • Ban Quản lý dự án điện.

2.2 Số lượng tài khoản hệ thống: 1200.

2.3 Số lượng chữ ký HSM: 600.

II. Yêu cầu đề xuất:

Đề nghị đơn vị quan tâm đề xuất theo các nội dung như sau:

1.Giải pháp:

 • Yêu cầu có bảng đề xuất giải pháp đáp ứng từng chức năng như trên;
 • Dự kiến thời gian triển khai cho từng giai đoạn.

2.Chi phí:

 • Đối với giai đoạn 1:
 • Bản quyền sử dụng (bao gồm hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, phần mềm virus và các phần mềm liên quan), khảo sát, triển khai, tùy biến, đào tạo, triển khai giai đoạn 1 theo từng phân hệ chức năng kèm theo 2 năm bảo trì hỗ trợ;
 • Chào bổ sung chi phí: thêm bản quyền, bảo trì hỗ trợ các năm tiếp theo (sau 2 năm đầu) cho phạm vi công việc theo giai đoạn 1.
  • Đối với giai đoạn 2: đề xuất chi phí dự kiến.

3.Yêu cầu đối với hạ tầng mạng, máy chủ sẵn sàng để triển khai giai đoạn 1.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá, hồ sơ công ty và thuyết minh giải pháp đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenhuythanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 18/08/2022.

Ghi chú: đơn vị quan tâm đề xuất chi phí và phạm vi công việc theo đúng nội dung được yêu cầu nêu trên. Trường hợp chào thêm dịch vụ để nghị tách riêng chi phí.