SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thuỷ điện Hoà Bình ký hợp đồng tín dụng nâng cấp 8 tổ máy (01/07/2013)

Công ty Thuỷ điện Hoà Bình và VietinBank Hoà Bình vừa ký hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ, tín hiệu và đo lường 8 tổ máy phát điện, với giá trị hợp đồng 345 tỷ.


Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa Công ty Thủy điện Hòa Bình và VietinBank Hòa Bình

Đây là Dự án nhằm đồng bộ hoá hệ thống điều khiển 8 tổ máy phát điện của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình vận hành theo công nghệ hiện đại. Dự án sẽ khắc phục được các sự cố kỹ thuật phải dừng vận hành các tổ máy phát điện, tăng công suất phát điện, tăng sản lượng điện thương phẩm cung cấp cho nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Dự tính sản lượng điện gia tăng trung bình 115 triệu kWh/năm.

Ông Nguyễn Văn Minh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Hoà Bình khẳng định: Việc thực hiện dự án đầu tư là rất cần thiết. Với nguồn vốn 345 tỷ đồng do VietinBank tài trợ, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ, góp phần bảo đảm vận hành an toàn các tổ máy, tăng sản lượng điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.

VietinBank Hoà Bình sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời về vốn cùng các dịch vụ thanh toán theo nhu cầu của Dự án, để Dự án đi vào hoạt động hiệu quả.