SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power): Góp phần gia tăng sản lượng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia (28/01/2011)

(TN&MT) - Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đuợc thành lập với nhiệm vụ tham gia xây dựng và phát triển nguồn điện, sản xuất, kinh doanh điện năng (SXKDĐN), góp phần đảm bảo an ninh năng luợng quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước, qua hơn 3 năm hình thành, phát triển, TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam từng bước trưởng thành và phát triển vững chắc.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (PV Power)

Sản xuất, kinh doanh điện về trước kế hoạch 80 ngày

Ông Vũ Huy Quang, TGĐ TCT cho biết: Đến ngày 10/10/2010, TCT đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD ĐN, về đích trước thời hạn 80 ngày. Tổng sản lượng điện cả năm 2010 đạt 12,685 tỉ kWh, vượt 25% so với kế hoạch Tập đoàn giao.Trong đó, Nhà máy Điện Cà Mau đạt 9,186 tỉ kwh, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 đạt 3,499 tỉ kWh. Tổng doanh thu ước đạt 15.242 tỉ đồng, đạt 151% kế hoạch, tăng 66% doanh thu cùng kỳ năm 2009; doanh thu từ sản xuất điện đạt 14.400 tỉ đồng;lợi nhuận ước đạt 140 tỉ đồng, bằng 137% kế hoạch. Kết quả này đã góp phần đáng kể đảm bảo vào sự thiếu hụt điện trong mùa khô, đảm bảo an ninh năng luợng quốc gia. Để có kết quả này, ngoài yếu tố khách quan về thời tiết, nhu cầu hệ thống điện tăng trưởng cao, còn là sự chủ động của TCT trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình vận hành, điều chỉnh kế hoạch sản xuất và đặc biệt là kinh nghiệm, trình độ cao của đội ngũ kỹ sư vận hành các Nhà máy.

Cùng với SXKD điện năng, TCT chủ động giải quyết các khó khăn, đảm bảo đầu tư phát triển đúng tiến độ các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Thủy điện Hủa Na.

Đạt 25-30% sản lượng điên Quốc gia năm 2011-2015

Là quyết tâm của TCT nhằm góp phần tích cực đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng của nền kinh tế quốc dân, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo đó, năm 2011, TCT phấn đấu đạt sản lưọng điện thương mại 12.519 triệu kwh, doanh thu 10.075 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 80,7 tỉ đồng. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng các dự án Nhà máy Thủy điện Nhơn Trạch 2, Nhà máy Điện Thái Bình 2; Hủa Na, Đăkđrinh đảm bảo tiến độ và chất lượng. Giải pháp của TCT là thực hiện đồng bộ các giải pháp về nhân sự, công tác quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất; đầu tư tài chính và an toàn kỹ thuật.


(Theo Tài nguyên & môi trường)