SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Giám đốc Pv Power kiểm tra công tác quản lý vật tư tại Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 (19/08/2013)

Nhằm nâng cao chất lượng quản lý, theo dõi, xuất nhập vật tư tại các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), ngày 16/8/2013 đoàn công tác PV Power do đồng chí Vũ Huy Quang - Tổng Giám đốc dẫn đầu đã có buổi kiểm tra và làm việc tại Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2.


Đoàn công tác kiểm tra vật tư trong kho

Hiện nay Nhà máy điện Cà Mau đang áp dụng phần mềm CMMS quản lý vật tư, tính năng của phần mềm đã đáp ứng việc kiểm tra các thông tin về số lượng, giá trị, thời gian tồn kho cũng như các thông tin cần theo dõi như vật tư mua sắm từ các hợp đồng, thời gian cấp hàng trung bình cho 1 vật tư của kho khoảng 10 phút; Tỷ lệ tra cứu thành công khoảng 95% do thông tin vật tư chưa đầy đủ và chưa hoàn thiện, công ty đang tiếp tục cập nhật và hoàn thiện.

Đối với vật tư thay thế, Công ty đã cập nhật đầy đủ thông tin như thông số kỹ thuật, hình ảnh, nhà cung cấp cho khoảng 5.000 đầu mục vật tư thay thế, đặc biệt những vật tư có đơn giá trên 50 triệu đồng. 


Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang phỏng vấn trực tiếp cán bộ quản lý  kho

Đối với công tác quản lý thông tin kỹ thuật vật tư,  hiện tại số lượng vật tư đã có thông tin hoàn chỉnh như đặc tính kỹ thuật, nhà sản xuất, hình ảnh… Công ty đã cập nhật khoảng 6.000 đầu mục vật tư  và số lượng thiết bị đã lập danh mục vật tư thay thế khoảng 4.900 thiết bị. Các đơn vị trong Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp để câp nhật hoàn chỉnh các thiết bị còn lại của nhà máy.

Sau khi đi kiểm tra, nghe báo cáo của lãnh đạo nhà máy, Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang đã biểu dương Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau trong thời gian qua đã hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty giao, không để xảy ra các lỗi bất thường do yếu tố chủ quan của con người. Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc cũng lưu ý Công ty cần tập trung từ nay cho đến cuối năm để hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao, xây dựng được phạm vi công việc cho các kỳ sửa chữa lớn trong năm 2014.


Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy

Đối với quy trình quản lý theo dõi, xuất nhập vật tư, Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang lưu ý các Ban của tổng Công ty cần phối hợp với các Nhà máy điện của PV Power nghiên cứu và áp mã vật tư thống nhất trong toàn Tổng Công ty, giảm bớt các vật tư tồn kho. Đồng thời với mỗi kỳ kiểm kê phải có đánh giá và phương án xử lý.

Đến ngày 12/8/2013, Tăng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 là 4,97 tỷ kwh, đạt 119% so với kế hoạch. Trong đó doanh thu tạm tính 8.280 tỷ đồng, đạt 125% so với kế hoạch được giao./.