SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tổng Giám đốc thăm và làm việc tại công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh (14/10/2014)

Ngày 10/10/2014, Ông Vũ Huy Quang – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Công ty đã thăm và làm việc tại công trường thủy điện Đakđrinh.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, tại buổi làm việc Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang đã nghe Chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai dự án và phương hướng thực hiện trong thời gian tới cũng như ý kiến giam gia của các Phó Tổng Giám đốc, các Ban chuyên môn Tổng Công ty.

Tổng Giám đốc dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra các tiến độ tại công trường thủy điện Đakđrinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc đánh giá rất cao nỗ lực, quyết tâm của cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC), cùng toàn thể các nhà thầu thi công, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện và các bên liên quan đã có rất nhiều cố gắng hòa lưới thành công 02 Tổ máy vào hệ thống điện Quốc gia, vận hành an toàn theo thiết kế được duyệt.

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp giao ban với các bên tại Công ty Cổ phần thủy điện Đakđrinh

Đoàn công tác kiểm tra vận hànhturbine

Sau thành công của việc phát điện 02 tổ máy, công tác quản lý, tổ chức của PV Power DHC chuyển từ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sang giai đoạn vận hành sản xuất điện. Việc vận hành nhà máy, khai thác ổn định, hiệu quả là công việc chính và lâu dài.

Tổng Giám đốc kiểm tra phòng điều khiển trung tâm 

Đồng thời, Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Chủ đầu tư tập trung thực hiện việc rà soát lại toàn bộ Công tác tổ chức sản xuất, rà soát nhân sự, định biên lao động theo chức danh công việc đảm bảo phù hợp giữa công tác vận hành, sửa chữa và công tác quyết toán dự án hoàn thành. Yêu cầu PV Power DHC phối hợp với Ban Kỹ thuật Tổng Công ty rà soát toàn bộ các quy trình vận hành, sửa chữa đã ban hành, xem xét hiệu chỉnh hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của Nhà máy… Bên cạnh đó Chủ đầu tư cần phối hợp với các Ban chuyên môn Tổng Công ty để hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01/11/2014. Đặc biệt, Công tác an toàn, vệ sinh môi trường luôn phải đặt lên hàng đầu.

Tổng Giám đốc Vũ Huy Quang đã yêu cầu đơn vị phải làm tốt những việc sau: Phải bố trí lực lượng vận hành có năng lực và trình độ tay nghề cao; bố trí ca trực phải hợp lý; Công tác an ninh và an toàn phải được quan tâm đặc biệt, tổ chức ngay việc ký quy chế phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum.

Nhà máy Thủy điện Đakdrinh có công suất lắp máy 125 MW, nằm trên địa bàn hai huyện Sơn Tây của tỉnh Quảng Ngãi và Kon Plong của tỉnh Kon Tum. Dự kiến sẽ được khánh thành vào trung tuần tháng 12/2014.