SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Triển khai đồng bộ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (06/01/2014)

Sáng 2/1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, chỉ đạo, đôn đốc các công việc liên quan đến nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.


Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo tình hình triển khai các dự án thành phần được giao làm chủ đầu tư, bao gồm tiến độ hồ sơ phê duyệt địa điểm, báo cáo đầu tư và so sánh các thiết kế tiên tiến của công nghệ Dự án Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) Ninh Thuận 1. Cùng với đó, Dự án NMĐHN Ninh Thuận 2 cũng được xem xét, thảo luận các khâu liên quan đến các công việc thẩm tra nghiên cứu khả thi, tư vấn trợ giúp…

Các cơ quan, đơn vị liên quan cũng báo cáo về dự án hạ tầng phục vụ thi công các Dự án NMĐHN, Khu quản lý vận hành, Trung tâm quan hệ công chúng, đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án, công tác di dân, tái định cư của dự án.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nêu rõ yêu cầu đảm bảo tính chặt chẽ, thận trọng để đáp ứng tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong từng công việc Dự án NMĐHN Ninh Thuận đối với các bộ, ngành, đơn vị chịu trách nhiệm triển khai.

Trên tinh thần đó, Bộ Công Thương rà soát lại tiến độ tổng thể, lập bản đồ tiến độ từng đầu việc. Các khâu, hạng mục thành phần cần được tiến hành đúng yêu cầu Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo, đặc biệt là vấn đề công nghệ, đào tạo vận hành.

Bộ KHCN chịu trách nhiệm đôn đốc, triển khai vấn đề hồ sơ phê duyệt địa điểm, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn luật, cơ chế cho dự án, triển khai dự án trung tâm khoa học hạt nhân.