Thứ sáu, 28/05/2021 | 09:49

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 3

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power, sửa đổi bổ sung lần thứ 3.

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 3

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP, SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 3

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo về Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power, sửa đổi bổ sung lần thứ 3.

Chi tiết xem tại file đính kèm 

Trân trọng!

;

Bài liên quan