Thứ hai, 27/06/2022 | 16:41

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV năm 2022

Kết quả lựa chọn đơn vị  tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV năm 2022

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức các khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV năm 2022

-     Tên công việc: Tổ chức các khóa huấn luyện ATVSLĐ và huấn luyện Sơ cấp cứu cho CBCNV Cơ quan Văn phòng Tổng công ty năm 2022.

-       Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group.

-       Giá trúng thầu: 99.572.000 đồng.

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn đồng.

(Hoạt động đào tạo là đối tượng không chịu thuế GTGT)

-       Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

-       Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

;

Bài liên quan