Thứ sáu, 26/05/2023 | 16:19

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đang có nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty, cụ thể:

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo  “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo “Ứng dụng Excel và Power BI trong xử lý và quản trị dữ liệu doanh nghiệp” cho CBCNV Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

  1. Thời gian, địa điểm đào tạo & số lượng học viên:

* Thời lượng, thời gian: Tổ chức 02 khóa học, mỗi khóa học trong
02 ngày, dự kiến tổ chức đào tạo trong Quý III/2023.

* Địa điểm đào tạo: Tại Hà Nội (Do đơn vị đào tạo đề xuất địa điểm).

* Số lượng học viên: Dự kiến 50 học viên, mỗi lớp học 25 học viên.

  1. Dự kiến nội dung chương trình đào tạo:

- Giới thiệu chung về cơ sở dữ liệu và phần mềm Power BI

- Kết nối dữ liệu và xử lý CSDL

- Trực quan hóa báo cáo cơ bản trong Power BI

- Xử lý CSDL và trực quan hóa báo cáo nâng cao

- Phân tích dữ liệu DAX trong Power BI...

  1. Yêu cầu đối với Đơn vị đào tạo:

Đơn vị được lựa chọn triển khai chương trình đào tạo phải là đơn vị có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

  1. Yêu cầu đối với Giảng viên:

Có trình độ sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về quản trị, xử lý dữ liệu cho Tập đoàn, doanh nghiệp…

(Đơn vị đào tạo gửi kèm CV giảng viên).

Đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo gửi nội dung đề xuất theo yêu cầu trên về địa chỉ:

- Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu giấy, Hà Nội.

Hoặc địa chỉ email: phanthithanhthuy@pvpower.vn (Số điện thoại liên hệ: 04 222 10288/ Số máy lẻ: 6531).

Các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ đề nghị gửi “Báo giá, đề xuất nội dung chương trình, CV giảng viên dự kiến, Hồ sơ năng lực của đơn vị
đào tạo”
về Tổng công ty trước ngày 02/6/2023./.

;

Bài liên quan