Thứ sáu, 01/07/2022 | 10:54

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu  “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty  Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp cung cấp gói thầu “Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”, cụ thể như sau: - Tên gói thầu: “ Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2022”. - Tên Nhà cung cấp trúng thầu: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. - Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 1.188.000.000  VNĐ. (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi tám triệu đồng). - Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định. - Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý III năm 2022.
;

Bài liên quan