Thứ ba, 20/12/2022 | 15:56

Thông báo mời mua sắm trực tiếp gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023”

Thông báo mời mua sắm trực tiếp gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023”

Thông báo mời mua sắm trực tiếp gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023”

Thông báo mời mua sắm trực tiếp gói thầu “Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023”

THÔNG BÁO MỜI MUA SẮM TRỰC TIẾP

 1. Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)
 2. Bên mời thầu: Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP – Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí (PV Power Fuel).

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại/Fax/E-mail: +84 24 62711119 / +84 24 62733339

Mã số thuế: 0102276173-006

 1. Tên gói thầu: Giám định chất lượng, khối lượng than cung cấp cho NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023
 2. Giá gói thầu (đã bao gồm thuế GTGT): 6.820.000.000 đồng
 3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Power Fuel.
 4. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Mua sắm trực tiếp.
 5. Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

8.Thời gian thực hiện hợp đồng: Năm 2023.

 1. Thời gian phát hành HSYC: 13h30 ngày 20/12/2022 đến ngày 26/12/2022, tại Tầng 5, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 2. Địa chỉ nhận HSDX: Tầng 5, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 3. Thời điểm đóng thầu: 13h30 ngày 26/12/2022;

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc: 14h00 ngày 26/12/2022 tại Tầng 5, tòa nhà Dreamland Bonanza, số 23 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

;

Bài liên quan

Thông báo mời sơ tuyển Lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp nhiên liệu dầu DO cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2023 -2024
Thông báo mời sơ tuyển Lựa chọn danh sách ngắn các nhà cung cấp nhiên liệu dầu DO cho các Nhà máy điện của PV Power năm 2023 -2024
Thứ hai, 28/11/2022 | 08:00
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 VỚI 150 LICENSES
KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU DỊCH VỤ ĐÓNG PHÍ DUY TRÌ NĂM 2022 CHO PHẦN MỀM TCKT SAP B1 VỚI 150 LICENSES
Thứ sáu, 18/11/2022 | 16:46
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP GÓI THẦU SẢN XUẤT LỊCH NĂM 2023
Thứ sáu, 18/11/2022 | 10:40
Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn
Nhu cầu về dịch vụ Tư vấn Thường xuyên – Tư vấn Tài chính, Ngân hàng và thu xếp vốn
Thứ tư, 16/11/2022 | 10:50
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo
Thông báo nhu cầu tổ chức chương trình đào tạo
Thứ bảy, 12/11/2022 | 06:43
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy
Thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê 02 máy photocopy
Thứ tư, 02/11/2022 | 14:14
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đóng phí duy trì năm 2022 cho phần mềm TCKT SAP B1 với 150 licenses tại Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Thứ hai, 31/10/2022 | 17:00
<strong>KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP</strong>
<strong>KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP</strong>
Thứ hai, 31/10/2022 | 15:23
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “Công tác sưa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH”
Thứ ba, 25/10/2022 | 16:52
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
THÔNG BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT LỊCH BÀN VÀ LỊCH TREO TƯỜNG NĂM 2022
Thứ năm, 20/10/2022 | 10:12