Thứ tư, 17/04/2019 | 15:23

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và kế hoạch Quý II/2019.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019 CỦA PV POWER

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và kế hoạch Quý II/2019. CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD QUÝ I/2019 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II/2019
;

Bài liên quan