Thứ năm, 11/06/2020 | 09:38

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 05/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2020 và kế hoạch tháng 06/2020.

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 05/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2020 CỦA PV POWER

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 05/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2020 CỦA PV POWER

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2020 và kế hoạch tháng 06/2020. CHI TIẾT: THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SXKD THÁNG 05/2020 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06/2020 
;

Bài liên quan