Thứ sáu, 26/05/2023 | 16:23

Thư mời quan tâm đối với dịch vụ giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện có nhu cầu: Thuê dịch vụ kiểm tra giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng & mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

Thư mời quan tâm đối với dịch vụ giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

Thư mời quan tâm đối với dịch vụ giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng và mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT.

I. Phạm vi công việc:

STT

Hạng mục công việc

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian triển khai

I

Thuê dịch vụ kiểm tra giám sát, hỗ trợ ứng cứu sự cố an ninh mạng

Gói

01

01 năm

1

Cung cấp 05 chuyên gia tham gia đội ứng cứu sự cố ATTT của PV Power trong 01 năm đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

2

Hỗ trợ PV Power xây dựng quy trình ứng cứu sự cố, nội quy, kế hoạch đào tạo và diễn tập định kỳ của đội ứng cứu sự cố

3

Trực sẵn sàng hỗ trợ PV Power ứng cứu sự cố an toàn thông tin 24/7, có cam kết SLA

4

Hỗ trợ PV Power kiểm tra, đánh giá tuân thủ ATTT tại các đơn vị

5

Kiểm tra, đánh giá rủi ro an toàn thông tin tổng thể cho PV Power đối với hệ thống tại CQ TCT, IDC, hệ thống thuê ngoài (hiStaff, website TCT, ứng dụng app tubin) tuân thủ Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Thông tư 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022

Lần

01

6

Săn tìm mối nguy hại và rà quét lỗ hổng định kỳ 06 tháng/lần để phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu tại hệ thống CQ TCT, IDC, hệ thống thuê ngoài (hiStaff, website TCT, ứng dụng app tubin) tuân thủ theo Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/10/2022

Lần

02

7

Lập Hồ sơ đề xuất cấp độ 1 và cấp độ 2 cho hệ thống thông tin tại CQ TCT và Trung tâm dữ liệu đặt tại Viettel IDC

Gói

01

II

Mua phần mềm, công cụ phục vụ ứng cứu sự cố ATTT

1

Công cụ rà quét lỗ hổng bảo mật - Nessus Professional và tương đương.

License 01 năm

01

01 năm

2

Công cụ hỗ trợ phân tích mã độc tự động trực tuyến - Gói Hunter của Any.Run và tương đương.

Subscription 01 năm

01

01 năm

3

Phần mềm khôi phục ổ cứng máy ảo DiskInternals VMFS Recovery Pro và tương đương.

License

01

4

Thiết bị lưu trữ mạng NAS Synology DS1821+ (02 x ổ NVMe 500 Gb; 08 x ổ HDD 10 Tb) và tương đương.

Thiết bị

01

II. Yêu cầu đề xuất:

Đơn vị cung cấp dịch vụ cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin và có trong danh sách được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận cho phép cung cấp dịch vụ An toàn thông tin.

Nội dung đề xuất bao gồm:

  • Giới thiệu năng lực, kinh nghiệm của đơn vị.
  • Lý lịch chuyên gia thực hiện công việc.
  • Kế hoạch và phương án triển khai đối với từng phạm vi công việc.
  • Báo giá chi tiết cho 02 nội dung mua sắm.

Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm gửi nội dung đề xuất đến địa chỉ: Ban Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và gửi bản mềm qua email: nguyenxuanthanh@pvpower.vn trước 09h00 ngày 03/06/2023.

;

Bài liên quan