Thứ sáu, 11/11/2022 | 13:25

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đakđrinh (PV Power DHC) vừa đạt 527,01 triệu kWh sản lượng điện, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 776,6 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2022.

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch

Trong buổi làm việc với Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) và Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (CĐ PV Power) vừa qua, ông Lê Năng – Phó Giám đốc PV Power DHC đã trình bày báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 10 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022.

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch Cửa chặn nước đập thuỷ điện Đakđrinh.

Theo báo cáo, đến ngày 5/10 vừa qua, PV Power DHC đã đạt sản lượng điện là 527,01 triệu kWh, hoàn thành kế hoạch được giao là 527 triệu kWh và về đích trước 87 ngày, hoàn thành tất cả chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch cả năm được giao. Trong 10 tháng đầu năm 2022, PV Power DHC đã đạt 603,9 triệu kWh sản lượng điện thương mại, vượt kế hoạch được giao trong 10 tháng là 375,0 triệu kWh, đạt 161% kế hoạch 10 tháng và đạt 115% kế hoạch năm 2022.

Tổng doanh thu trong 10 tháng đầu năm 2022 ước đạt 776,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao là 432,9 tỷ đồng, đạt 179% kế hoạch 10 tháng và đạt 136% kế hoạch năm. Lãi trước thuế ước đạt 187,4 tỷ đồng/kế hoạch 10 tháng là 16,9 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân sản lượng điện thương mại tăng là do các thuận lợi về thuỷ văn, giúp nhà máy luôn hoạt động ổn định. Doanh thu về điện thương mại tăng là do thuận lợi về thuỷ văn và các công tác vận hành, điều hành và thị trường ổn định, góp phần thúc đẩy doanh thu vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, PV Power DHC đã hoàn thành công tác bảo dưỡng sữa chửa định kỳ nhà máy, đại tu tổ máy H1 và kết hợp khắc phục sự cố từ ngày 20/7 – 27/8 vừa qua. Việc hoàn thành công tác bảo dưỡng sửa chữa giúp đơn vị ổn định vận hành, đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh trong 10 tháng đầu năm 2022.

Thuỷ điện Đakđrinh “về đích sớm” 87 ngày so với kế hoạch Nhà máy thuỷ điện Đakđrinh.

Trong 2 tháng cuối năm 2022, PV Power DHC sẽ tập trung vào các nhiệm vụ và chỉ tiêu trọng tâm đảm bảo các công tác vận hành và sản xuất điện an toàn, ổn định cùng với các nhiệm vụ SXKD khác được giao. Trong đó, công ty tập trung vào các chỉ tiêu chính là sản lượng điện thương mại đạt 155,4 triệu kWh; doanh thu đạt 143 tỷ đồng, chi phí ở mức 181,1 tỷ đồng và nộp NSNN 34 tỷ đồng. Dự kiến các chỉ tiêu trong năm 2022 của thuỷ điện Đakđrinh về sản lượng điện thương mại ước đạt 759,3 triệu kWh; doanh thu ước đạt 919,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 149,4 tỷ đồng và nộp NSNN 201,5 tỷ đồng.

Thành Linh

 

;
Từ khóa: Hoạt động PV Power

Bài liên quan