SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Yêu cầu báo giá Gói thầu ” May đồng phục cho CBCNV PV Power TSC” (21/05/2021)

PV Power TSC thông báo về việc

Yêu cầu báo giá Gói thầu ” May đồng phục cho CBCNV PV Power TSC” của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật với nội dung như sau:

  1. Tên bên mời thầu: Chi nhánh Tổngcông ty Điện lực Dầu khí Việt Nam– CTCP – Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC).
  2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàngcạnh tranh rút gọn(nộp báo giá) cho gói thầu May đồng phục cho CBCNV PV Power TSC. Phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu nêu tại Chương II của bản yêu cầu báo giá đính kèm.
  3. 3. Loại hợp đồng:Đơn giá cố định.
  4. Đính kèm: Yêu cầu báo giá.

12-1-210521-ycbg-goi-dong-phuc-pv-power-tsc