NHIỆT ĐIỆN KHÍ NHƠN TRẠCH 1


  

‐ Tên nhà máy: Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

‐ Địa điểm: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

‐ Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, đơn vị thành viên của PV Power

‐ Công suất: 450 MW

‐ Sản lượng điện bình quân: 2,5 tỷ kWh/năm

– Phát điện thương mại: Tháng 8/2009