Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức Hội thao An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ VIII năm 2024

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức Hội thao An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ VIII năm 2024

PV POWER ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn 300 triệu USD với ngân hàng Citi và ING

PV POWER ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn 300 triệu USD với ngân hàng Citi và ING

Vận hành an toàn, ổn định, liên tục NMNĐ Vũng Áng 1, góp phần đảm bảo cung ứng điện năm 2024

Vận hành an toàn, ổn định, liên tục NMNĐ Vũng Áng 1, góp phần đảm bảo cung ứng điện năm 2024

Công đoàn PV Power tổ chức tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024

Công đoàn PV Power tổ chức tập huấn công tác công đoàn khu vực phía Bắc năm 2024

PV Power kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tháo gỡ khó khăn thi công Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

PV Power kiến nghị Chính phủ, Bộ Công thương tháo gỡ khó khăn thi công Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

PV GAS làm việc với PV Power, thúc đẩy trao đổi, hợp tác phát triển

PV GAS làm việc với PV Power, thúc đẩy trao đổi, hợp tác phát triển

PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024

PV Power cần các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu 2024