PV Power - Hành trình thắp sáng tương lai

PV Power - Hành trình thắp sáng tương lai

PV Power NT tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (13/4/2007 - 13/4/2023): “Tự hào quá khứ, vững bước tương lai”

PV Power NT tổ chức Lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (13/4/2007 - 13/4/2023): “Tự hào quá khứ, vững bước tương lai”

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Giải bóng đá giao hữu sôi động của người lao động PV Power NT

Giải bóng đá giao hữu sôi động của người lao động PV Power NT

PV Power tiếp đón đoàn làm việc của Tập đoàn Novatek

PV Power tiếp đón đoàn làm việc của Tập đoàn Novatek

PV Power tổ chức Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng

PV Power tổ chức Hội nghị về công tác Truyền thông – Sự kiện – Văn hóa Doanh nghiệp – Quản lý thương hiệu – An sinh xã hội – Thi đua khen thưởng

Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng công ty PV Power lần thứ V, nhiệm kỳ 2023

Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng công ty PV Power lần thứ V, nhiệm kỳ 2023