Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII.

Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII.

PV Power tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo PV Power 2022”

PV Power tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo PV Power 2022”

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và tri

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TCT lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và tri

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc năm 2022 – 2025.

Đảng ủy PV Power tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc năm 2022 – 2025.

Công đoàn PV Power tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Mở rộng

Công đoàn PV Power tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Mở rộng

PV Power: Lãi 6 tháng đạt 1.159 tỷ đồng, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ vận hành thương mại từ 2024 - 2025

PV Power: Lãi 6 tháng đạt 1.159 tỷ đồng, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ vận hành thương mại từ 2024 - 2025

Đảng bộ PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ

Đảng bộ PV Power tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ