Đoàn Thanh niên PV Power với hoạt động đổi pin lấy cây xanh

Đoàn Thanh niên PV Power với hoạt động đổi pin lấy cây xanh

PV Power và EN Technologies ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power và EN Technologies ký biên bản ghi nhớ hợp tác

PV Power khánh thành công trình an sinh xã hội tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

PV Power khánh thành công trình an sinh xã hội tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa

Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Petrovietnam góp phần quan trọng giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế

Hoạt động PVN (14.06.2023)
Chủ tịch HĐQT PV Power đến thăm và làm việc tại PV Power Ca Mau

Chủ tịch HĐQT PV Power đến thăm và làm việc tại PV Power Ca Mau

PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

PV Power “Đổi pin cũ - Nhận quà xanh” hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện chương trình “Làm sạch biển”

Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh thực hiện chương trình “Làm sạch biển”